Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Det fælles ansvar - om at forebygge overgreb på børn
Pædagogisk Sektor
juni 2013

Ethvert overgreb på et barn er udtryk for manglende respekt for barnet og dets grænser. Det gælder fysisk eller psykisk afstraffelse. Det gælder ydmygelse eller undertrykkelse af barnet. Det gælder
afvisning og underkendelse. Og det gælder seksuelle overgreb.
Pædagogiske overvejelser og indbyrdes åbenhed er det bedste værn mod overgreb på børnene og mod mistænkeliggørelse af de ansatte.
Download Det fælles ansvar - om at forebygge overgreb på børn som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning