Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
FOAs Pædagogiske Udviklings Fond: Et område i bevægelse - daginstitutionens ethos
Pædagogisk Sektor
november 2013

Med udgangspunkt i de data og analyser, der trådte frem i det tidligere projekt ”Forandring og Forankring”, som FOAs Pædagogiske Udviklings Fond gennemførte i 2010 – 2011, er formålet med dette nye
projekt, at søge dybere ind i de felter, problemstillinger
og dilemmaer i daginstitutionen, som lever sammen og ved siden af
hinanden, både som betingelse for hinanden og som et vilkår for pædagogikken og dens betydning for børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet.
Historisk set har daginstitutionens indhold været præget af en kritisk pædagogik med fokus på barnet. Men også et antiautoritært,
politisk frigørende og ideologisk afsæt har præget området, både uddannelsesmæssigt, socialpolitisk og kønspolitisk.
Så fokus i det nye projekt blev: Hvad er i dag daginstitutionens ethos – forstået som de bevidste og ubevidste betingelser og vilkår, der er bestemmende for det indhold, som børn møder i deres daginstitution hver eneste dag?
Download FOAs Pædagogiske Udviklings Fond: Et område i bevægelse - daginstitutionens ethos som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning