Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Didaktik i dagplejen
Ordet didaktik bruges mere og mere i drøftelser af det pædagogiske arbejde. For mange er det dog uklart, hvad der mere præcist menes med at arbejde didaktisk eller gøre sig didaktiske overvejelser. Da Pædagogisk Sektor gerne vil støtte udviklingen af det faglige indhold i dagplejen, har vi med dette hæfte ønsket at få beskrevet, hvad didaktik er i dagplejen.

Målgruppen for hæftet er både dagplejere og dagplejepædagoger.
At der er kommet mere fokus på, hvad børn lærer i dagplejen er positivt.
Et gennemgående tema i dette hæfte er imidlertid, at læring i dagplejen ikke er undervisning, og at det, børn lærer i dagplejen, altid skal tage udgangspunkt i barnets behov, og ikke i vores ønsker om at udvikle bestemte færdigheder hos barnet.

september 2015
Download Didaktik i dagplejen som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 30 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning