Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Fremtidens bade- og idrætsassistenter
Fagpolitik for personalet i de kommunale haller.
Det er faggrupper, der møder borgerne i mange sammenhænge, og som i særlig høj grad kan og skal spille en rolle i den sundhedspolitiske dagsorden.
Fagpolitikken beskriver fagets udvikling, de ressourcer personalet bidrager med, og hvad det betyder for borgerne og kommunen. Dette bidrag skal være med til at sikre, at beslutninger om de kommunale haller træffes på et solidt og robust grundlag, som sætter innovative løsninger i spil. Et grundlag, som samtidig præsenterer gode og mulige
løsning for borgerne, og som spiller ind i den politiske dagsorden – særligt i forhold til fremme af borgernes sundhed – der arbejdes med i landets kommuner.


februar 2016
Download Fremtidens bade- og idrætsassistenter som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning