Tilbage / Kost- og Servicesektoren Forbehold
Udlicitering af rengøring
Udlicitering af rengøringen i regioner og kommuner rammer mange af FOAs medlemmer – det har i de fleste tilfælde store konsekvenser for medlemmets løn- og ansættelsesvilkår og i mange tilfælde også for
medlemmets ansættelsesforhold.
Vi bliver ofte mødt med det synspunkt, at det er billigere at overlade rengøringen til private, og at kvaliteten af rengøringen er den samme.
Talrige eksempler har vist, at det ikke er korrekt. Rengøringskvaliteten bliver som hovedregel dårligere. Arbejdsforholdene bliver dårligere.
Arbejdsmiljøet bliver ringere.
I sidste ende betyder det, at det ofte heller ikke bliver billigere.
Vi ser derfor en tendens til at flere kommuner og regioner tager rengøringen tilbage, fordi kvaliteten af rengøringen ikke var god nok.
Det er derfor vigtigt, at vi allerede fra starten af en udlicitering tvinger politikerne og ledelsen til at indtænke alle konsekvenser af en udlicitering.
Kost- og Servicesektoren vil med denne guide give dig, der er tillidsrepræsentant eller medarbejder på rengøringsområdet nogle redskaber til at arbejde med udlicitering.

december 2015
Download Udlicitering af rengøring som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering