Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Skal dit barn i dagpleje?
Når man som forældre tager stilling til, om barnet skal i dagpleje, er der mange spørgsmål, der skal besvares. I kan altid kontakte dagplejen, dér hvor I bor, og få svar på jeres spørgsmål om dagpleje. Det er imidlertid
FOAs håb, at denne bog kan give forældre svar på mange spørgsmål - men også inspiration til, hvad I skal spørge jeres lokale dagpleje om.
Bogen kan også bruges som håndbog eller opslagsbog for dagplejere, sundhedsplejersker, studerende, fagpersoner inden for børneområdet, politikere og andre, der kunne være nysgerrige på, hvad nutidens
dagpleje er.

Bogen koster 35 kr. + porto, og der kan være ventetid på levering.

juni 2016
Download Skal dit barn i dagpleje? som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 35 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning