Tilbage / Udlicitering Forbehold
10 krav til godkendelsesmodellen
Det har siden 2003 været et krav, at kommunerne skal sikre, at man kan vælge en privat leverandør, når man er visiteret til praktisk bistand eller personlig hjælp. Mange kommuner har valgt at bruge en godkendelsesmodel, hvor kommunen stiller krav, som private skal leve op til. Der har ikke været meget fokus på de krav, kommunerne stiller til godkendelsesmodellen.

Her er FOAs bud på, hvordan man i højere grad kan sikre, at de krav, der stilles til de private leveran–
dører er relevante og fair.


august 2016
Download 10 krav til godkendelsesmodellen som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering