Tilbage / Ledere - Ledelse Forbehold
Klædt på til ledelse 2016 - Robusthed - Et ledelsesvilkår?
Klædt på til ledelse 2016
2016 har stået i robusthedens tegn, når vi kigger på en af de ledelsestendenser, der er herskende på de offentlige arbejdspladser. Flere og flere arbejdspladser søger efter robuste medarbejdere, og det skaber et helt særligt arbejdsmarked at komme ind på for medarbejderne. Men er robuste medarbejdere svaret på de udfordringer, det offentlige står overfor?

Kan robuste medarbejdere sikre, at kommunerne kan løfte flere opgaver for færre ressourcer, eller er det blot en måde at undgå at sørge for at rammerne – nemlig sikkert og fuldt forsvarligt arbejdsmiljø – er til stede?

Læs de mange bud på robusthedsdagsordenens betydning, og hvad der skal til for at begå sig i den – særligt som leder.


april 2017
Download Klædt på til ledelse 2016 - Robusthed - Et ledelsesvilkår? som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering