Tilbage / Ledere - Ledelse Forbehold
Klædt på til ledelse 2017 - Stress - et ledelsesansvar?
Klædt på til ledelse 2017
I bogen har vi kigget på, hvad det betyder at være stresset som leder, og vi har kigget på, hvordan man som leder kan forebygge stress hos medarbejderne.
Bogen er fyldt med artikler, der sætter fokus på stress, håndtering af stress og forebyggelse af stress. Hvordan man som leder oplever stress og ikke mindst, hvad der
skal til for at sikre, at heller ikke ledelsen får stress. Artiklerne har hver deres tilgang og beskrivelse af stress. Der er altså ikke et endegyldigt svar på, hvordan man som
leder kan arbejde med stress. Eller for den sags skyld, hvordan FOA arbejder med stress fremadrettet.september 2017
Download Klædt på til ledelse 2017 - Stress - et ledelsesansvar? som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering