Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Værd at vide om underretninger
Som ansat i dagtilbud har du skærpet underretningspligt og dermed en personlig forpligtelse til at handle på bekymring og tegn på mistrivsel hos børn. Når du oplever tegn på mistrivsel hos et barn eller bliver bekymret for et barns trivsel, kan det være svært at handle. Når du står i den situation, må du huske dig selv på, at dit ansvar er at varetage barnets
interesse og udvise hensyn til barnets udvikling og trivsel.
’Værd at vide om underretninger’ oplyser om lovgivningen om underretning, og giver viden og gode råd til at handle på mistrivsel hos børn.

august 2018
Download Værd at vide om underretninger som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering