Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Sådan bruger du det pædagogiske grundlag
I 2018 er der lovgivet om den styrkede pædagogiske læreplan, som træder i kraft 1. juli 2018. Det er en styrket pædagogisk læreplan, fordi læreplanen nu består af 3 dele:
* et pædagogisk grundlag
* 6 reviderede temabeskrivelser
* brede pædagogiske læringsmål for dagtilbuddenes læringsmiljø.
‘Sådan bruger du det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan’ er en guide til faglig udvikling i dagplejen. Guiden beskriver, hvordan dagplejer og dagplejepædagog i samarbejde kan arbejde med det pædagogiske grundlag.
Guiden kommer ikke ind på, hvordan I kan arbejde med de 6 reviderede læreplanstemaer eller de nye læringsmål for læringsmiljøet. Dagplejen har allerede arbejdet med læreplanstemaer og læringsmål, så selvom de er nye, er opgaven ikke ny. Det er arbejdet med et pædagogisk grundlag derimod.

maj 2018
Download Sådan bruger du det pædagogiske grundlag som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering