Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Daginstitutionernes hverdag 2019
Pædagogisk Sektor i FOA har siden 2010 fulgt hverdagen i daginstitutionerne. Bureau 2000 har igen i år bedt ledere og medarbejdere i daginstitutionerne om svar på en række spørgsmål, der sammen afdækker nogle centrale vilkår for børnenes og det pædagogiske personales trivsel i hverdagen.
I rapporten Daginstitutionernes hverdag 2019 findes en række svar, som er værd at tage op i politiske drøftelser af, hvordan vi bedst sikrer, at vi har den kvalitet, vi ønsker i daginstitutionerne.
Det er stadig den overvejende opfattelse blandt lederne, at kommunens politikere ikke kender de reelle problemer i daginstitutionerne. Hvilket FOA igen i år vil opfordre kommunerne til at handle på.


april 2019
Download Daginstitutionernes hverdag 2019 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering