Tilbage / Arbejdsmiljø - Miljø Forbehold
FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet
Det er i Danmark ikke lovligt at udsætte lønmodtagere for et arbejdsmiljø, som ikke er sikkert og sundt og hermed skabe fysisk og/eller psykisk nedslidning. Desværre er det for FOAs medlemmer ikke altid virkeligheden at kunne
gå på arbejde, hvor der er styr på arbejdsmiljøet, og vilkårene er forsvarlige.
FOAs strategi og politik for arbejdsmiljøarbejdet skal danne rammen for, hvordan forbund, afdelinger og tillidsvalgte i fællesskab kan sætte fokus på at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Strategien skal hjælpe med at sætte retning for arbejdsmiljøindsatsen i FOA. Den skal herved understøtte de konkrete tiltag, som arbejdspladserne, afdelingerne og forbundet kan arbejde med. Et arbejde som skal påvirke og varetage medlemmernes interesser for et arbejdsmiljø, som er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.


marts 2022
Download FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering