Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Hygiejne i dagplejen
Covid-19 epidemien gav os alle et nyt blik på vigtigheden af god rengøring, men hvilke gode erfaringer med rengøring i dagplejen kan vi tage med videre? Hvordan forebygger man bedst smitte i hjemmet, så man undgår syge børn, forældre og ansatte? Hvordan holder man en høj rengøringsstandard og passer på sig selv samtidig? Og hvordan integrerer man
rengøring i sit pædagogiske arbejde med børnene?
I denne pjece er FOA og KL gået sammen for at sætte fokus på den gode rengøring og hygiejne i dagplejen. Med erfaringer og konkrete tips fra dagplejere og dagplejeledere i tre kommuner kan du her blive inspireret
og få gode råd til, hvordan du som dagplejer bedst gør rent i hjemmet, eller hvordan du som dagplejeleder eller som ansat i forvaltningen sikrer en bedre rengøring og dermed forebygger sygdom blandt både børn og ansatte.


marts 2022
Download Hygiejne i dagplejen som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering