Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Kontakt og kontaktproblemer - en vejledning for dagplejen
kontakt-kontaktproblemer.gif
FOA Pædagogisk sektor
Juni 2008

Nogle børn elsker fysisk berøring - andre er mere tilbageholdende. Nogle børn vil helst være lige ved siden af den voksne og have tæt kontakt med hende - andre udforsker ret tidligt omverdenen helt på egen hånd. Nogle børn ønsker at skabe kontakt ved at sige noget til den voksne - andre vil have fysisk kontakt. Socialt liv er fundamentet i børns verden. I hæftet kan man læse om samspillet mellem børns udtryk og behov. om kontakt og samspil med andre, om kontaktsvage børn, om barnets kontakt med dagplejeren, om kontakt i legestuen og i gæsteplejen, om kontakten med andre børn generelt, om kontakten med forældrene og om de handlemuligheder der er, når et barn har kontaktproblemer.

Hæftet er et af fire arbejdshæfter, som er tiltænkt alle der arbejder i og med dagplejen.

Øvrige hæfter i serien:

» Bekymringsbørn
» Det trygge og utrygge barn
» Barnets sproglige udvikling 0-3

Der skal påregnes 1-2 ugers leveringstid ved bestilling af pjecen


Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning