Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Dagplejen - livsform og relation
Hans-Reitzels-ForlagDagplej.jpg
FOA - Pædagogisk sektor

I bogen lader forfatteren Per Schultz Jørgensen dagplejere, forældre og tidligere dagplejebørn komme til orde og frem-hæver på baggrund heraf de ressourcer, som dagplejen rummer, når den er bedst. Han viser, hvordan dagplejerne ved at arbejde bevidst med den tætte, anerkendende relation kan styrke børnenes tryghed og udvikling.

Bogen henvender sig til den enkelte dagplejer, forældre med børn i dagpleje samt kommunale beslutningstagere. Den er desuden velegnet som grundbog i kursusvirksomhed for dagplejere.

Pjecebestilling
stk. á 80 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning