Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Pædagogmedhjælperens roller og opgaver
PaedagogmedhjRollerOpgaver.gif
FOA - Pædagogisk
Marts 2009

Pædagogmedhjælpere – og ikke kun nyansatte – kan nogle gange være i tvivl om, hvad deres konkrete opgave og rolle er i dagtilbuddet.
Det er f.eks. en udbredt misforståelse, at en pædagogmedhjælper ikke må åbne og lukke børnehaven alene, eller at en pædagogmedhjælper ikke må tage på tur med børnene uden en uddannet pædagog.
Nogle pædagogmedhjælpere oplever, at de laver præcist det samme som det pædagoguddannede personale, og andre er kede af, at de ikke får lov til at bruge de evner og erfaringer, som de synes de kan tilføre børnehaven eller skolefritidsordningen.

Denne publikation forholder sig til pædagogmedhjælpernes
rolle og opgave. Vi håber, at pjecen kan give nogle gode råd om arbejdet som pædagogmedhjælper.

Der må påregnes leveringstid på ca. 14 dage
Download Pædagogmedhjælperens roller og opgaver som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning