Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Læring i dagplejen
laering_i_dagplejen.jpg
I dag handler rigtigt meget om læring. Det er både godt og skidt. Godt, fordi det retter opmærksomheden mod det lille menneskes konstante kamp for at forstå, for at kunne, for at bygge sin verden op. Det handler bestemt ikke alene om pasning. Og skidt, fordi det let bliver de gængse opfattelser af læring, som dagplejen får trukket ned over hovedet. Det kan blive plagsomt for både børn og dagplejere, og det kan i værste fald reducere dagplejen til en slags førskole. I hæftet præsenterer de tre forfattere, Erik Sigsgaard, Rie Haslund og Rikke Sværke Madsen nye forståelse af læring, og viser gennem læringsforløb i nogle forskellige dagplejehjem, at de er helt i overenstemmelse med de helt nye forståelser af læring.

Hæftet er en del af en serie på fire om dagplejepædagogik, hvor et andet hæfte "Anerkendelse i dagplejen" er udgivet i juni 2009. De to sidste hæfter udgives i maj 2010.

Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning