Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Kommunikation med forældrene i dagplejen
KommunikationMedForaeldreneDaginst.jpg
For at barnet kan få et godt liv i dagplejen, skal forældrene opleve dagplejen som et godt sted - et sted hvor de føler, at deres barn trives, og hvor de selv er trygge - trygge i deres rolle som forældre til et dagplejebarn. Derfor skal kommunikationen mellem forældre og dagplejer være præcis og varm. De voksne må især have klare aftaler om, hvad der skal kommunikeres om, og hvordan det skal gøres. Derfor sættes der i dette hæfte fokus på kommunikationen mellem forældre og dagplejere. I dagplejen er kommunikationen åben og konstruktiv - men der er naturligvis altid noget der kan gøres endnu bedre.

Hæftet er udarbejdet af UdviklingsForum.

Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning