Tilbage / Løn - Overenskomst Forbehold
En skattekiste af inspiration til de lokale lønformandlinger på sosu-området i 2010
LokalLoendannelse09.jpg
KL og FOA
Oktober 2009

Der har med jævne mellemrum været diskussioner om, hvordan man meningsfyldt kan sætte penge på det arbejde, som medarbejderne udfører på ældreområdet. Desuden har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at social- og
sundhedshjælpere historisk set har opnået en mindre del af den lokale løndannelse end den resterende del af de uddannede grupper på området. Denne udfordring over for en stor og vigtig medarbejdergruppe har parterne valgt at adressere i et partsprojekt, og resultatet er bl.a. nedenstående oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter opfordres til at inddrage i den kommende dialog og forhandling om lokal løn.

Formålet med spørgsmålene er, at de lokale parter også overvejer hvilke specifikke sosu-medarbejdergrupper, der vil være målgrupper for eksisterende og nye kriterier i forhandlingen af lokal løn. Dette aspekt kan indgå som et led i de lønpolitiske drøftelser, parterne afholder som led i lønforhandlingen i 2009/2010, jf. § 5, 2. pkt. i Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale.
Download En skattekiste af inspiration til de lokale lønformandlinger på sosu-området i 2010 som PDF-fil

Publikationen er et gratis tilbud til FOAs lokalafdelinger.
Beløbet på 50 kr. dækker forsendelsesomkostninger.


For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning