Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Omsorgsmedhjælperen - den daglige forskel
FOA
Juni 2010

Denne pjece er en præsentation af omsorgsmedhjælperne – hvad arbejder de med, hvordan er deres samarbejde med
andre faggrupper på feltet, og hvordan ser de selv på deres fremtidige opgaveløsning og fremtidsmuligheder.
Pjecen bygger på viden fra en undersøgelse, som FOA bad en forskergruppe, ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)
– Århus Universitet, om at gennemføre.
FOA ønskede at få lavet en kortlægning på et område, hvor arbejdet finder sted i en spændvidde fra private hjem
til store døgntilbud, og hvor borgerne er voksne udviklingshæmmede, voksne fysisk og psykisk handicappede og voksne senhjerneskadede.
Download Omsorgsmedhjælperen - den daglige forskel som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning