Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Det gode samarbejde
FOA
Pædagogisk Sektor
Januar 2011

Arbejdsglæde, engagement og respekt er ord, der går igen, når det pædagogiske personale skal sætte ord på samarbejdet i daginstitutionerne. Det gælder i hvert fald de pædagogmedhjælpere, pædagoger,
pædagogiske assistenter og ledere der kommer til orde i det her magasin. Gennem artikler og interviews bliver hverdagen belyst på en række forskellige daginstitutioner.

Rammerne er forskellige, og de pædagogiske udfordringer varierer fra institution til institution. Men en rød tråd er, at der lægges stor vægt på det faglige
fællesskab og den gensidige anerkendelse og respekt mellem personalegrupperne.

Der er plads til mangfoldighed, og det er børnene og den fælles pædagogiske opgave, der står i centrum.
Download Det gode samarbejde som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering