Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Dagplejepædagogens rolle
FOA
April 2011

Dagplejepædagogens rolle kan vanskeligt overvurderes. Alligevel er de ofte meget usynlige for forældre og politikere. Pædagogisk sektor har derfor fået Eriks Sigsgaard, Rikke Sværke madsen og Rie Haslund fra UCC til at skrive dette hæfte om dagplejepædagogens arbejde og rolle i dagplejen. Hæftet er blevet til på baggrund af besøg i en række kommuner, hvor de tre forskere har observeret dagplejepædagogen i samspil med dagplejere.

Hæftet skal bidrage til at kommunalpolitikere og andre, der er optaget af at sikre god kvalitet i vores dagtilbud, får større indsigt i hvilken rolle dagplejepædagogen spiller i dagplejen.

Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning