Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Indeklima i skoler
FOA
September 2011

For det tekniske servicepersonale på landets folke-skoler er det en kerneydelse at skabe et attraktivt og sundt læringsmiljø, hvor gode fysiske rammer og et godt indeklima er vigtige elementer.
Det er imidlertid velkendt, at den danske folkeskole ikke har det for godt. Vedligeholdelse og renoverin-ger er i stort omfang blevet forsømt. Og det rammer både eleverne og de ansatte på skolerne.
Men hvor slemt står det til? Og hvad er konsekven-serne af f.eks. dårligt indeklima? Og hvad kan der gøres ved det?
Det er nogle af de ting, som FOA gerne vil
sætte fokus på.
Derfor har vi bedt forskere på Danmarks Tekniske Universitet om at udarbejde denne rapport, som er en opsamling på den forskning der findes på området.
Download Indeklima i skoler som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning