Tilbage / Social- og Sundhedssektoren Forbehold
Fra pleje og omsorg til rehabilitering - viden og anbefalinger
FOA, KL, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sundhedsinstitut, Fredericia kommune
September 2011

Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia kommune vil styrke fremtidens ældre, så de i større grad bliver i stand til at mestre egen tilværelse. Idéen er, at den enkelte borger skal forblive uanhængig, selvhjulpen og aktivt deltagende i eget liv så længe som muligt. Hermed er det potentielt set muligt at forbedre borgernes livskvalitet, samtidig med at man udskyder det tidspunkt, hvor de ældre får behov for offentlig hjælp og støtte. Idéen om Længst Muligt i Eget Liv blev født på FOAs Ældretopmøde 2007, og Fredericia kommune har arbejdet videre med idéen. I dette notat sammenfatter vi de væsentligste konklusioner og læresætninger på baggrund af deres arbejde i perioden 2008-2010.
Download Fra pleje og omsorg til rehabilitering - viden og anbefalinger som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning