Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Landskonference 2012: Kvalitet i dagplejen
FOA
Januar 2012

Landskonference den 16.-17. april på Nyborg Strand

På årets konference har vi især fokus på de 0-2 årige børns motorik og sprog. Men også gæstepleje, team-organisering af dagplejepædagoger, madmod og videndeling er på programmet.

Fra tidligere års konferencer ved vi, at deltagerne rigtigt gerne vil inspireres af det udviklingsarbejde, der sker i andre kommuners dagplejer. Der er derfor særligt mange praktikere på programmet i år.

Vi har i nogle år haft dagplejens fremtid på programmet, og det har vi også i år, hvor vi får besøg af minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, som vi gerne vil i dialog med, om dagplejens fremtid.

Alle med interesse for dagplejen kan deltage i kon- ferencen, som henvender sig til dagplejere, dagple-jepædagoger, konsulenter, dagplejeledere og andre beslutningstagere i kommunerne, interesseorganisa-tioner, forældre m.m.
Som på de tidligere års konferencer, tildeles pladser-ne efter ”først-til-mølle” princippet.
Download Landskonference 2012: Kvalitet i dagplejen som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning