Tilbage / Arbejdsmiljø - Miljø Forbehold
Sæt social kapital på dagsordenen
FIU's Udviklingsenhed i samarbejde
med forbundene i LO
September 2011

På FOAs kongres vedtog vi at arbejde for at styrke den sociale kapital på arbejdspladserne.
Social kapital hænger tæt sammen med psykisk arbejdsmiljø, fordi det handler om tillid og retfærdig-hed i forhold til samarbejdet på arbejdspladsen.

Social kapital hænger godt sammen med den form for ledelse som vi i FOA mener, er det rigtige; nemlig velfærdsledelse. Velfærdsledelse er at opbygge
et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi, som ansatte, slippes fri og får handlerum.
Det er at tænke kvalitet som andet end kontrol, målinger og standarder.
Ønsker I at opnå mærkbare forbedringer af arbejds-miljøet, er det en forudsætning at både jeres nærmeste ledelse og ledelsen i niveauerne længere oppe iorganisationen prioriterer og understøtter arbejdet med social kapital.
I kan ikke ændre verden alene – det er vigtigt at forankre lokale initiativer i MEDorganisationen.
Husk også, at der er støtte at hente i den lokale FOA afdeling.
Vi håber, at denne pjece kan medvirke til at skabe klarhed over hvad social kapital er, og at den giver jer inspiration til at sætte social kapital på dagsordenen
på jeres arbejdspladser.
Download Sæt social kapital på dagsordenen som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering