Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
At være i gæstedagpleje
FOA
April 2012

En af de oftest nævnte fordele ved dagplejen er, at det er den samme voksne, der har med barnet at gøre hele dagen og hver dag. Men selv i dagplejen, som er præget af nær kontakt med få voksne, kan der blive tale om skift af voksne. Det gælder den faste dagplejer, men også gæstedagplejere. Derfor er det ikke så underligt, at disse skift kan opleves som vanskelige og problematiske og bliver diskuteret meget.
Men hvad nu, hvis det kun er en sjælden gang, barnet er i gæstepleje, og hvad nu, hvis det er den samme gæstedagplejer, barnet kommer til hver gang? Er det så også en nødløsning, eller kan det være en velkommen afveksling? Og er gæsteplejen i virkelighed verdens bedste vikar system?

Hæftet er skrevet af Erik Sigsgaard og Rikke Sværke Madsen, som har set på gæsteplejen og forældrene, gæsteplejens organisering, udvælgelse af gæsteplejere og ikke mindst på barnets oplevelse af gæsteplejen. Mange i dagplejen tænker, at gæstepleje kan være en velkommen afveksling for de større børn, men ikke for de mindste. - Men det stemmer faktisk ikke overens med det Erik og Rikke så: - Vi så masser af eksempler på små børn, som nød at være i gæstedagpleje, og som efter vores opfattelse ikke blot ”klarede sig” på trods af, at de var i gæstepleje – men tværtimod virkelig nød dagene der. Som vi oplevede det, hang det ikke mindst sammen med den nære kontakt, som skabes mellem gæstedagplejere og børn i legestuen, og dette gjaldt i lige så høj grad de mindste børn.

Publikationen koster 50 kr. + porto

Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning